Επικοινωνήστε
μαζί μας
Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου
Βότση 42 Πάτρα
Τ.Κ. 26221
Email: iede_pel@yahoo.gr
Τηλέφωνο: 2610.278866
Κινητό: 6936.882.827
Fax: 2610.275609
Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Ι.Ε.Δ.Ε.Π.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

δουζδαμπανηςφωτο

Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για το νέο Δ.Σ. της ΙΕΔΕΠ να παρουσιάζει τον νέο, ανανεωμένο διαδυκτιακό της τόπο, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση, ευρύτερη απήχηση και ταχύτερη επικοινωνία μεταξύ των ιατρών και των λοιπών εργαζομένων στον χώρο της υγείας, ιδιαίτερα στον χώρο κάλυψης της ΙΕΔΕΠ. Αποτελούσε βασικό στόχο και μέλημα της εταιρείας και η παρουσία του δικαιώνει την προσπάθεια του Δ.Σ. για την αναβάθμιση των επιστημονικών και εκπαιδευτικών της δραστηριοτήτων.

 


Η ΙΕΔΕΠ αποτελεί την μεγαλύτερη επιστημονική ιατρική εταιρεία στον χώρο της Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, μία από τις μεγαλύτερες, σημαντικότερες και παλαιότερες εταιρείες  της Ελλάδος. Στόχος της Εταιρείας απετέλεσε και αποτελεί η συνεχής ενημέρωση των ιατρών, καθώς και των υπολοίπων επαγγελματιών υγείας, η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συναδέλφων και η ανάδειξη του επιστημονικού ιατρικού προσωπικού της περιοχής της. Η Εταιρεία, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών,  τους συναδέλφους που εργάζονται στο ΕΣΥ, αλλά και τους ασκούντες την ιδιωτική ιατρική, καθώς και τις λοιπές επιστημονικές εταιρείες της περιοχής, αποτελεί την αιχμή των επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον χώρο της Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου.Ότι ένας επιπλέον στόχος της ΙΕΔΕΠ είναι η σωστή και συνεχής ενημέρωση των πολιτών για διάφορα θέματα υγείας με απώτερο στόχο την ιατρική πρόληψη. Σημαντική συμβολή στις παραπάνω δράσεις της ΙΕΔΕΠ προσφέρει και η έκδοση του επιστημονικού περιοδικού της Εταιρείας, της ιστορικής πλέον «Αχαϊκής Ιατρικής».

Η παρουσία του site της εταιρείας θα συμβάλλει ασφαλώς στην καλύτερη ανταπόκριση της ΙΕΔΕΠ στου στόχους της και την εν γένει αναβάθμιση της, η on line δε παρουσίαση των εργασιών που δημοσιεύονται στην «Αχαϊκή Ιατρική» θα διευρύνει την απήχηση των επιστημονικών δραστηριοτήτων του ιατρικού δυναμικού της περιοχής μας.

Ευχαριστούμε όλους σας για την μέχρι τώρα στήριξη που προσφέρετε στην ΙΕΔΕΠ και σας καλούμε να συνεισφέρετε με την εγγραφή και ενεργό παρουσία σας, την υποβολή του ερευνητικού σας έργου και την συμμετοχή σας στις επιστημονικές μας εκδηλώσεις στην περαιτέρω αναβάθμιση, ανανέωση και απήχηση της εταιρείας.

Με τιμή

Περικλής Δουζδαμπάνης
Δρ. Νεφρολόγος
Πρόεδρος ΙΕΔΕΠ