Επικοινωνήστε
μαζί μας
Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου
Βότση 42 Πάτρα
Τ.Κ. 26221
Email: iede_pel@yahoo.gr
Τηλέφωνο: 2610.278866
Κινητό: 6936.882.827
Fax: 2610.275609
Εκτύπωση E-mail

Προσυνεδριακή Διημερίδα
14ου Παμπελοποννησιακού
Ιατρικού Συνεδρίου
8-9 Νοεμβρίου 2019

ΑΦΙΣΑ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ 89.11.2019