Επικοινωνήστε
μαζί μας
Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου
Βότση 42 Πάτρα
Τ.Κ. 26221
Email: iede_pel@yahoo.gr
Τηλέφωνο: 2610.278866
Κινητό: 6936.882.827
Fax: 2610.275609
Εκτύπωση E-mail

HOT  SPOTS  στη  Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία, 1 και 2  ΜΑΡΤΙΟΥ  2019

Συνεδριακό  Κέντρο  του  Πανεπιστημίου  Πατρών, ΠΑΤΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ