Επικοινωνήστε
μαζί μας
Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου
Βότση 42 Πάτρα
Τ.Κ. 26221
Email: iede_pel@yahoo.gr
Τηλέφωνο: 2610.278866
Κινητό: 6936.882.827
Fax: 2610.275609
Λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, 2-4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών,Πάτρα Εκτύπωση E-mail