Επικοινωνήστε
μαζί μας
Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου
Βότση 42 Πάτρα
Τ.Κ. 26221
Email: iede_pel@yahoo.gr
Τηλέφωνο: 2610.278866
Κινητό: 6936.882.827
Fax: 2610.275609
Αχαϊκή Ιατρική Τόμος 30, Τεύχος 1ο, Απρίλιος 2011 Εκτύπωση E-mail

Περιεχόμενα/Contents
PDF
Η Βιομηχανική στο Λιθογραφείον / The Industry in Lithografeion
PDF

  Οδηγίες στους συγγραφείς / Instructions to authors
Γράμμα του Διευθυντή της Σύνταξης / Letter from the Editor
3 - 8
15
PDF
PDF
Άρθρο Σύνταξης
Editorial
Απόπτωση
Apoptosis

George D Soufras, Department of Emergency Medicine, Agios Andreas
State General Hospital, Patras, Greece
Nicholas G Kounis, Department of Medical Sciences,
Patras Highest Institute of Education and Technology, Patras Greece
16 PDF
  Iατρική: Λειτούργημα-«Αποστολή»
Medicine: Vocation - "Mission"

Basil P. Kekis, Emeritus Professor of Surgery
University of Athens, Athens, Greece
18 PDF
Kλινική Μελέτη
Clinical Study
Δίδυμη Kύηση: Συχνότητα και Περιγεννητική Έκβαση
σε Νοσοκομείο της Νιγηρίας
Twin Delivery: Incidence and Perinatal Outcome
in a Nigerian Mission Hospital

Alphonsus N. Onyiriuka, Benin City, Nigeria
21 PDF
Aνασκοπήσεις
Reviews
Ορμονικοί Υποδοχείς και Συσχέτισή τους με τον Καρκίνο
Hormone Receptors and their Relation with Cancer

Φώτης Καρβελάς και συν, Πάτρα / Fotis Karvelas et al, Patras
28 PDF
  Ηπατοκυτταρικός Καρκίνος: Παράγοντες Κινδύνου,
Νεώτερα Διαγνωστικά Δεδομένα, Θεραπευτικές Προσεγγίσεις
Hepatocellular Carcinoma: Risk Factors, Diagnostic Strategies,
Therapeutics Approaches

Δήμητρα Δημητροπούλου και συν, Πάτρα / Dimitra Dimitropoulou et al, Patras
35 PDF
  Πόνος Κατά την Διάρκεια του Τοκετού και η Αντιμετώπισή του
Labor Pain and its Treatment

Νικόλαος Νούλας και συν, Κόρινθος / Nikolaos Noulas et al, Corinth
45 PDF
Quiz
Απάντηση
  51 / 58 PDF
PDF
Γνωστό Άγνωστο 1
Known Unknown 1
Tα Σκευάσματα Ασβεστίου Aυξάνουν τον Κίνδυνο Εμφράγματος
του Μυοκαρδίου, αλλά Οχι τη Θνητότητα ή την Εμφάνιση ΑΕΕ
στους Ενήλικες

Calcium Supplements Increase Risk for Myocardial Infarction
but not Mortality or Stroke in Adults
52 PDF
Ενδιαφέρουσα περίπτωση
Interesting Case
Ιδιοπαθής Εγκολεασμός σε Ενήλικα Άνδρα.
Interesting Case Μία Ενδιαφέρουσα Περίπτωση
Intussusception of Benign Etiology in Adult Male.
An Interesting Case

Μαρία Μανούση και συν, Πάτρα / Maria Manousi et al, Patras
53 PDF
O Θεράπων Ιατρός
Practicng Physician
Κολπική Μαρμαρυγή και Σύνδρομο Brugada
Practicng Physician
Ο ρόλος του Καρδιολόγου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Atrial Fibrillation and Brugada Syndrome

Κωνσταντίνος Καρόγιαννης, Νικόλαος Καρόγιαννης, Πάτρα /
C. Karoyannis, N. Karoyannis, Patras
59 PDF
  Διαταραχές της Γυναικείας Σεξουαλικότητος
Disturbances of Female Sexuality

Χ. Αναγνωστόπουλος Πάτρα / C. Anagnostopoulos, Patras
67 PDF
Nοσηλευτικά και άλλα
Nursing and allied disiplines
Η Συσχέτιση της δια Βίου Εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού Προσωπικού
με τη Βασική Νοσηλευτική Φροντίδα σε Παιδιατρικά Νοσοκομεία
The Correlation of Lifelong Learning of the Nursing Staff
with the Basic Nursing Care in Children Hospitals

Ν. Μπακάλης και συν Πάτρα / N. Bakalis, Patras
71 PDF
Ειδικό άρθρο
Special article
Ευθανασία: η Σφραγίδα της Αποτυχίας του Σύγχρονου Πολιτισμού
Euthanasia: The Seal of the Failure of the Contemporary Civilization

Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Κωστόπουλος Πάτρα /
Archimandrite Kirillos Kostopoulos, Patras
76 PDF