Επικοινωνήστε
μαζί μας
Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου
Βότση 42 Πάτρα
Τ.Κ. 26221
Email: iede_pel@yahoo.gr
Τηλέφωνο: 2610.278866
Κινητό: 6936.882.827
Fax: 2610.275609
Αχαϊκή Ιατρική Τόμος 37, Τεύχος 1ο, Απρίλιος 2018 Εκτύπωση E-mail

 

Board Instructions 1 PDF
Γράμμα του Διευθυντή της Σύνταξης Καρδιοαγγειακή Ανακοπή
κατά τη Διάρκεια Ερωτικής Συνεύρεσης
Νικόλαος Κούνης, Πάτρα
16 PDF
Κλινική Μελέτη Συσχέτιση Μεταξύ της Πρωκτογεννητικής Απόστασης
σε Νεογέννητα Άρρενα Βρέφη της Νιγηρίας
Alphonsus N Onyiriuka,Eugene M Ikeanyi, Νιγηρία
17 PDF
Ανίχνευση Υπάρχουσας μη Διαγνωσμένης
Γνωστικής Έκπτωσης σε Ασθενείς με Χρόνια
Νοσήματα με τη Χρήση της Μεθόδου Ανίχνευσης
της Γνωστικής Έκπτωσης του Montreal (MΟCA)
Γεώργιος Λυράκος,Ελένη Ασλάνη,Βασίλειος Σπινάρης,
Μαρία Τζουβαλά,Χρήστος Ιατρού,Μαρουσώ Δρόσου,Μαρία Τσιρώνη, Αθήνα
24 PDF

Ενδείξεις, Αντενδείξεις, Πλεονεκτήματα και Επιπλοκές των Νέων από του Στόματος Αντιπηκτικών Φαρμάκων. Είναι Ασφαλής η Χορήγησή τους σε Ηλικιωμένους;
Σύντομη Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Ιωάννης Παπαϊωάννου,Γεωργιά Πανταζίδου,
Ανδρέας Μπαϊκούσης,Παναγιώτης Κοροβέσης, Πάτρα


32

PDF
Ανασκόπηση Διαφορική Διάγνωση Υπερτροφικής Μυοκαρδιοπάθειας
και Φυσιολογικής
Υπερτροφίας Αριστερής Κοιλίας Αθλητών
Σταύρος Μαντζούκης,Μαρίνα Γερασίμου, Ιωάννινα
37 PDF
Γυναικολογικός Καρκίνος στην Κύηση:
Σύγχρονες Τάσεις Αντιμετώπισης
και Μελλοντικές Προοπτικές
Ιωάννης Κ Θανασάς, Τρίκαλα
44 PDF
Χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια
Συμεών Ναούμ, Άραξος
54 PDF
Βραχεία Ανασκόπηση Ο ρόλος της δίαιτας και της άσκησηςστην αντιμετώπιση
του σακχαρώδη διαβήτη
Μαρίνα Γερασίμου,Σταύρος Μαντζούκης, Ιωάννινα
63 PDF
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Χρόνια Φλεγμονή και Καρκινογένεση - Μέρος Ι
Νικόλαος Α Χρυσανθακόπουλος,Νικολίτσα Σ Δαρειώτη, Πάτρα
68 PDF
Αναγγελία Ιατρικών
Βραβείων
Αναγγελία Ιατρικών Βραβείων Προκήρυξη 86 PDF