Επικοινωνήστε
μαζί μας
Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου
Βότση 42 Πάτρα
Τ.Κ. 26221
Email: iede_pel@yahoo.gr
Τηλέφωνο: 2610.278866
Κινητό: 6936.882.827
Fax: 2610.275609
Αχαϊκή Ιατρική Τόμος 32, Τεύχος 2ο, Οκτώβριος 2013 Εκτύπωση E-mail
Περιεχόμενα/Contents
PDF

Οδηγίες στους συγγραφείς / Instructions to authors
Γράμμα του Διευθυντή της Σύνταξης / Letter from the Editor
84-88
95
PDF
PDF
Άρθρο Σύνταξης
Editorial
Η φυσική εξέταση έναντι της σύγχρονης τεχνολογίας
Physical examination and Modern Technology

Κωνσταντίνος Καρόγιαννης, Πάτρα Constantinos Karogiannis, Patras, Greece
97 PDF
Kλινική Μελέτη
Clinical Study
Η αποτελεσματικότητα των φυτοθεραπευτικών Clinical Study στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της χρόνιας προστατίτιδας. Πρόδρομα αποτελέσματα μιας τυχαιοποιημένης προοπτικής μελέτης
The role of phytotherapeutic agents in the treatment of chronic prostatitis. Preliminary Results

Βαρβάρα Χαλμαντζή και συν, Ιωάννινα / Varvara Chalmantzi et al, Ioannina
102 PDF
Aνασκόπηση
Review
Μία Νέα Μέθοδος Θεραπείας για την Ανθεκτική Υπέρταση: Νεφρική Συμπαθητική Απονεύρωση
A new Treatment modality for Resistant Hypertension: Renal sympathetic denervation

Nuri Kurtoglu et al, Istabul, Turkey and Houston, Texas, USA
108 PDF
Quiz 1 114 PDF
Quiz 1 / Απάντηση 131 PDF
Βραχεία Aνασκόπηση
Mini Review
Γκρεμλίνη
Gremlin

Kωνσταντίνα Τρίγκα και συν, Πάτρα
Κonstantina Triga et al, Patras, Greece
115 PDF
Καρκίνος του Mαστού στην Eγκυμοσύνη
Βreast Cancer ιn Pregnancy

Ιωάννης Κ Θανασάς Τρίκαλα / Ioannis K Thanasas, Trikala, Greece
121 PDF
Ο Θεραπευτής Γιατρός
Practicing Physician
Υπερηχογραφία κατά τήν Κύηση - Χρήσις & Κατάχρησις
Practicing Physician Ultrasound in Pregnancy:Use and misuse

Χρίστος Αναγνωστοπουλος, Πάτρα
Christos Anagnostopoulos, Patras, Greece
129 PDF
Quiz 2 132 PDF
Quiz 2 / Απάντηση 140 PDF
Νοσηλευτικά και Άλλα
Νursing and Allied Diciplines
Εντοπισμός Πρωίμων Δεικτών των Μαθησιακών Δυσκολιών
Identifying Early Indicators of Learning Disabilities
Στέλλα Σταυρακέλλη, Χαρίκλεια Σκουλά, Δήμητρα Κασταμονίυη
Stella Stavrakelli, Chariklia Skoula, Dimitra Kastamoniti
133 PDF
Ιστορία της Ιατρικής
History of Medicine
Η Ιστορία των Αντιφυματικών Ιδρυμάτων και Ιατρείων στην Πελοπόννησο
Τhe History of Sanatoria and Medecine Offices for the treatment of Tuberculosis in Peloponnisos, Greece

Ελένη Κουρκoύλια, Παντελής Παπαθανασιου, Αθανάσιος
Διαμαντόπουλος / Helen Koutrulia, Pantelis Papathanasiou,
Athanasios Diamandopoulοs, Patras, Greece
141 PDF
Eιδικό Άρθρο
Special Article
Ο άρρωστος στο κρεβάτι του Νοσοκομείου: Ιδιαιτερότητες
Special Article The patient in the Hospital Bed: On the other side of the bed

Βασίλειος Κέκκης, Αθήνα / Basil Kekkis, Athens, Greece
157 PDF
Γνωστό Άγνωστο
Known Unknown

Θεραπεία της Επιπολής Φλεβικής Θρόμβωσης 160 PDF
Tα Νέα της ΙΕΔΕΠ
IEDEP News

Αχαικές Ιατρικές ημέρες 20-21 Απριλίου 2013
Αchaia Medical days 20-21 April 2013
161 PDF
Ευρετήριο
Glossary
Ευρετήριο 32ου τόμου
Ευρετήριο Συγγραφέων
Ευχαριστήριο στους Κριτές
166
167
168
PDF
PDF
PDF