Επικοινωνήστε
μαζί μας
Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου
Βότση 42 Πάτρα
Τ.Κ. 26221
Email: iede_pel@yahoo.gr
Τηλέφωνο: 2610.278866
Κινητό: 6936.882.827
Fax: 2610.275609
Αχαϊκή Ιατρική Τόμος 32, Τεύχος 1ο, Απρίλιος 2013 Εκτύπωση E-mail
Περιεχόμενα/Contents
PDF

Οδηγίες στους συγγραφείς / Instructions to authors
Γράμμα του Διευθυντή της Σύνταξης / Letter from the Editor
3-8
15
PDF
PDF
Άρθρο Σύνταξης
Editorial
Υπνική Άπνοια
Sleep Apnoea

Nικόλαος Κούνης, Πάτρα / Nicholas Kounis, Patras
16 PDF
Ιατρική Εκπαίδευση
Μedical Education
Εκπαίδευση με βάση αντικειμενικούς στόχους, εκπαίδευση με βάση ικανότητες, εκπαίδευση με βάση εκβάσεις: Τρία διαδοχικά κύματα τρόπου κατάρτισης επαγγελματιών υγείας.
Μια ανασκόπηση στη βάση PubMed
Objective-based, Competence-based and Outcome-based:
Clinical Study Three waves of health professions education. A PubMed search

Βαρβάρα Χαλμαντζή και συν, Ιωάννινα / Varvara Chalmantzi et al, Ioannina
19 PDF
Γνωστό Άγνωστο
Known Unknown
Υφολική αφαίρεσις Μήτρας
Supravaginale Hysterektomie–SVH
26 PDF
Kλινική Μελέτη
Clinical Study
Η Περιοδοντική Νόσος ως Παράγοντας Κινδύνου για Συστηματικά Νοσήματα
Periodontal Disease as a Risk Factor for Systemic Diseases

Νικόλαος Α. Χρυσανθακόπουλος, Παναγιώτης Α. Χρυσανθακόπουλος, Αθήνα /
Nicolaos A. Chrysanthakopoulos, Panagiotis A. Chrysanthakopoulos, Athens
27 PDF
Aνασκοπήσεις
Reviews
Nεφρολιθίαση και Εγκυμοσύνη
Nephrolithiasis and Pregancy

Ιωάννης Θανασάς, Τρίκαλα / Ioannis K. Thanasas, Τrikala
38 PDF
Η αντιμετώπιση της Περιτοναϊκής Καρκινωμάτωσης
Management of Peritoneal Carcinomatosis
Ιωάννης Σπηλιώτης, Ευγενία Χαλκιά, Πειραιάς / John Spiliotis, Eugenia Halkia, Peireus
47 PDF
Επιθηλιακή - Μεσεγχυματική Μετάβαση
Epithelial to mesenchymal transition
Κωνσταντίνα Τρίγκα και συν, Πάτρα / Konstantina Triga et al, Patras
53 PDF
Quiz Quiz
Απάντηση/Answer
60 / 64 PDF
Ενδιαφέρουσα περίπτωση
Interesting Case
Τυροειδοποιημένη αποτιτάνωση του δακτυλίου της μιτροειδούς βαλβίδας μιμούμενη καρδιακό όγκο στο υπερηχοκαρδιογράφημα
Caseous calcification of the mitral annulus: A tumor-like appearance on echocardiography
Cihan Sengul et al, Istanbul (Turkey) and Houston (Texas, USA)
61 PDF
O Θεραπευτής Ιατρός
Practicing Physician
Προς μια διαφορετική φιλοσοφία σχετικά με την πρόληψη
της Καρδιαγγειακής Νόσου
Towards a different philosophy with regard to the prevention
of cardiovascular disease

Κωνσταντίνος Καρόγιαννης, Νικόλαος Καρόγιαννης, Πάτρα /
Constantinos Karogiannis, Nikolaos Karogiannis, Patras
65 PDF
Πολιτισμός
Civilisation
Ο Τύπος στην υπηρεσία της Ελληνικής Επανάστασης
Τα «Ελληνικά Χρονικά»

Aνδρονίκη Π. Χρυσάφη, Πάτρα
77 PDF