Επικοινωνήστε
μαζί μας
Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου
Βότση 42 Πάτρα
Τ.Κ. 26221
Email: iede_pel@yahoo.gr
Τηλέφωνο: 2610.278866
Κινητό: 6936.882.827
Fax: 2610.275609
Προσυνεδριακές Ημερίδες Εκτύπωση E-mail
Αγγειοχειρουργική Διημερίδα, 28 Απριλίου 2007
Νευρολογική Διημερίδα, 4 Φεβρουαρίου 2006
Ημερίδα Φλεβολογικής, 1 Απριλίου 2006
Αχαϊκές Ημέρες Παθολογίας, 18 Μαρτίου 2006
Αχαϊκές Ημέρες Χειρουργικής, 8 Απριλίου 2005
Αχαϊκές Ημέρες Χειρουργικής, 28 Μαρτίου 2003

23 Οκτωβρίου 1999, Αίγιο
26 - 27 Μαΐου 2001, Γύθειο
5 Μαΐου 2007, Ναύπλιο