Επικοινωνήστε
μαζί μας
Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου
Βότση 42 Πάτρα
Τ.Κ. 26221
Email: iede_pel@yahoo.gr
Τηλέφωνο: 2610.278866
Κινητό: 6936.882.827
Fax: 2610.275609
Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Ι.Ε.Δ.Ε.Π.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

δουζδαμπανηςφωτο

Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για το νέο Δ.Σ. της ΙΕΔΕΠ να παρουσιάζει τον νέο, ανανεωμένο διαδυκτιακό της τόπο, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση, ευρύτερη απήχηση και ταχύτερη επικοινωνία μεταξύ των ιατρών και των λοιπών εργαζομένων στον χώρο της υγείας, ιδιαίτερα στον χώρο κάλυψης της ΙΕΔΕΠ. Αποτελούσε βασικό στόχο και μέλημα της εταιρείας και η παρουσία του δικαιώνει την προσπάθεια του Δ.Σ. για την αναβάθμιση των επιστημονικών και εκπαιδευτικών της δραστηριοτήτων.

Περισσότερα...
 
Ανακοίνωση-Αναγγελία Ιατρικών βραβείων & ενημέρωση για συγγραφείς 14ου Παμπελοποννησιακού Ιατρικού Συνεδρίου 19-20 Οκτωβρίου 2024, Πάτρα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Οι Οργανωτές του Συνεδρίου προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εργασίες για Προφορική ή/και Αναρτημένη Ανακοίνωση (poster) το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2024.

Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να υποβληθούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της onliine Φόρμας Περιλήψεων που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων.

Περιλήψεις μέσω μεμονωμένων email φαξ δεν θα γίνονται αποδεκτές.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι συγγραφείς θα πρέπει να ετοιμάσουν και να εντάξουν τις εργασίες τους σε μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
• Παθολογία • Χειρουργική
• Ιστορία της Ιατρικής • Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις οδηγίες προετοιμασίας και υποβολής των περιλήψεων.

Ειδική επιτροπή κρίσης θα εξετάσει όλες τις υποβληθείσες εργασίες και οι εργασίες που θα εγκριθούν, θα παρουσιασθούν σε ειδικές ενότητες του Επιστημονικού Προγράμματος είτε με τη μορφή Προφορικής Παρουσίασης (oral), είτε ως Αναρτημένη Ανακοίνωση (poster).

Όλες οι περιλήψεις των εργασιών που θα εγκριθούν για παρουσίαση στο Συνέδριο θα συμπεριληφθούν στο ηλεκτρονικό Βιβλίο Περιλήψεων (e-Abstract Book) του Συνεδρίου, το οποίο και θα διανεμηθεί σε CD-ROM στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες κατά την έναρξη του Συνεδρίου, μαζί με το υπόλοιπο συνεδριακό υλικό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί και να παρουσιαστεί η περίληψη στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, αποτελεί η καταβολή δικαιώματος συμμετοχής (Κόστος Εγγραφής) τουλάχιστον από έναν από τους συγγραφείς για κάθε περίληψη (προεγγραφή τουλάχιστον τρείς (3) εβδομάδες πριν το Συνέδριο ώστε να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή). Σε περίπτωση μη αποδοχής της εργασίας το ποσόν της συμμετοχής μπορεί να επιστραφεί μετά από γραπτό αίτημα επιστροφής που θα υποβληθεί από τους συγγραφείς στο Οργανωτικό Γραφείο.

Οι συγγραφείς θα λάβουν γνώση για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους καθώς και όλες τις σχετικές πληροφορίες για την παρουσίασή της στις 31 Αυγούστου 2024.

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ & ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με απόφαση της Καταστατικής Επιτροπής των Παμπελοποννησιακών Ιατρικών Συνεδρίων θα απονέμεται από κάθε Ιατρικό Σύλλογο ένα χρηματικό έπαθλο 100 ευρώ. Συνολικά θα απονεμηθούν 9 βραβεία όσα δηλαδή και οι Ιατρικοί Σύλλογοι Πελοποννήσου. Από αυτά, 100 ευρώ θα απονεμηθούν στην καλύτερη προφορική ανακοίνωση και 100 ευρώ στην καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση(poster).

Η κρίση και επιλογή των προς βράβευση εργασιών που θα προέρχονται από την περιοχή δικαιοδοσίας του κάθε Ιατρικού Συλλόγου θα γίνει από την Οργανωτική Επιτροπή μετά τη λήξη του Συνεδρίου.

Οι εργασίες που θα βραβευθούν θα δημοσιευθούν στο περιοδικό της ΙΕΔΕΠ «Αχαϊκή Ιατρική».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματέα της ΙΕΔΕΠ, Αφροδίτη Αποστολοπούλου, τηλ.: 2610 278866, 6936 882827 ή στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους.

AΝΑΓΓΕΛΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΔΕΠ

Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, στα πλαίσια του 14ου Παμπελοποννησιακού Ιατρικού Συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από 19-20 Οκτωβρίου 2024, προκηρύσσει τα κάτωθι βραβεία:
Α) Βραβείο Παθολογίας Γ) Βραβείο Ιστορίας της Ιατρικής
Β) Βραβείο Χειρουργικής Δ) Βραβείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Κάθε βραβείο θα αποτελείται από Δίπλωμα και Χρηματικό έπαθλο 100 ευρώ. Οι εργασίες που θα βραβευθούν θα δημοσιευθούν στο περιοδικό της ΙΕΔΕΠ «Αχαϊκή Ιατρική».

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι συγγραφείς πρέπει να είναι γιατροί, μέλη της ΙΕΔΕΠ που εργάζονται στην περιοχή της ΙΕΔΕΠ ή φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η προθεσμία υποβολής των εργασιών λήγει την 31η Αυγούστου 2024.

Η παράδοση των εργασιών μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
1. Σε έντυπη μορφή, δακτυλογραφημένη σε πέντε (5) αντίτυπα, εκ των οποίων μόνο τα ένα θα φέρει τις διευθύνσεις και τα ονόματα των συγγραφέων. Σχέδια, πίνακες και φωτογραφίες θα είναι έτοιμα για τυπογραφική αναπαραγωγή. Ο τόπος παράδοσης των εργασιών είναι αποκλειστικά στα γραφεία της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος- Πελοποννήσου (Βότση 42, β’ όροφος, 262 21 Πάτρα).
2. Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , ως συνημμένο αρχείο σε μορφή word. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΕΔΕΠ θα φροντίσει να αποσταλεί η εργασία στην Επιστημονική Επιτροπή χωρίς να φέρει τις διευθύνσεις και τα ονόματα των συγγραφέων.

Τα κείμενα θα υποβληθούν δακτυλογραφημένα σε πέντε αντίτυπα, εκ των οποίων μόνο το ένα θα φέρει την διεύθυνση και τα ονόματα των συγγραφέων. Σχέδια, πίνακες και φωτογραφίες θα είναι έτοιμα για τυπογραφική αναπαραγωγή.

Οι υπό κρίση εργασίες θα πρέπει να έχουν εκτελεσθεί αποκλειστικά στο χώρο της ΙΕΔΕΠ και θα έχουν ως αντικείμενο:
A) Για το θέμα της Παθολογίας ή της Χειρουργικής, πειραματική ή κλινική μελέτη σε οποιαδήποτε ειδικότητα του Παθολογικού ή του Χειρουργικού τομέα, όπως αυτόν τον εννοεί ο νόμος περί Ε.Σ.Υ.
Β) Το θέμα της Ιστορίας της Ιατρικής θα αφορά: «Η ιστορία της Ιατρικής στην Πόλη των Πατρών».
Γ) Το βραβείο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα απονέμεται σε γιατρό ή γιατρούς που εργάζονται σε Κέντρα Υγείας ή Αγροτικά Ιατρεία της περιοχής της ΙΕΔΕΠ και αναφέρεται σε Κλινική Πειραματική ή Επιδημιολογική μελέτη ή στην Προληπτική ή Κοινωνική Ιατρική.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος- Πελοποννήσου είναι τελεσίδικες. Στην κρίση θα βαρύνουν η πρωτοτυπία, η σαφήνεια, η καλή διατύπωση και τα καλώς εδραιωμένα συμπεράσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα www. iedep.gr, όπου θα αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες των προϋποθέσεων της σύνταξης, της αποστολής των εργασιών.
Για τυχόν απορίες οι συγγραφείς μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματέα της ΙΕΔΕΠ κα. Αποστολοπούλου Αφροδίτη στα τηλ. 2610278866, 69368828 27.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 
Η ιατρική στην πράξη

iedep k

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

prosklisi

 
Η Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδας έκοψε την πίτα της.

Μήνυμα αισιοδοξίας στην κοπή της πίτας της ιατρικής εταιρείας δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

kopip1

Το φλουρί έτυχε στην αναπληρώτρια καθηγήτρια Παθολογιας Καρολίνας Ακινόσογλου η υγεία της οποίας δοκιμάστηκε το προυγουμενο έτος.

kopip3

Ο πρόεδρος της εταιρείας νεφρολόγος Περικλής Δουζδαμπάνης, καθώς και ο αντιπρόεδρος αναπληρωτής καθηγητής Παθολογιας-Λοιμώξεων Στέλιος Ασημακόπουλος δήλωσαν ότι οι δύσκολες μέρες πέρασαν, έχουμε αποτελεσματικές θεραπείες, έχουμε εμβόλια και έχουμε κερδίσει πίσω τις ζωές μας. Το 2023 θα είναι η καλύτερη χρόνια από την έναρξη της πανδημίας.

kopip2

 
¨Ζω με την καρδιά μου": Δείτε την ημερίδα της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας και της Ι.Ε.Δ.Ε.Π