Σύνδεσμοι Εκτύπωση

Ιατρικοί Σύλλογοι

Ιατρικός Σύλλογος Πατρών

Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Ενώσεις Νοσοκομειακών Ιατρών

Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαϊας (Ε.Ι.Ν.Α.)

Ιατρικές Εταιρείες

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία