Εκτύπωση

HOT  SPOTS  στη  Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία, 1 και 2  ΜΑΡΤΙΟΥ  2019

Συνεδριακό  Κέντρο  του  Πανεπιστημίου  Πατρών, ΠΑΤΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ