Λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, 2-4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών,Πάτρα Εκτύπωση