Προσυνεδριακές Ημερίδες Εκτύπωση
Αγγειοχειρουργική Διημερίδα, 28 Απριλίου 2007
pdf Πατήστε για να δείτε τo πρόγραμμα
Νευρολογική Διημερίδα, 4 Φεβρουαρίου 2006
pdf Πατήστε για να δείτε τo πρόγραμμα
Ημερίδα Φλεβολογικής, 1 Απριλίου 2006
pdf Πατήστε για να δείτε τo πρόγραμμα
Αχαϊκές Ημέρες Παθολογίας, 18 Μαρτίου 2006
pdf Πατήστε για να δείτε τo πρόγραμμα
Αχαϊκές Ημέρες Χειρουργικής, 8 Απριλίου 2005
pdf Πατήστε για να δείτε τo πρόγραμμα
Αχαϊκές Ημέρες Χειρουργικής, 28 Μαρτίου 2003
pdf Πατήστε για να δείτε τo πρόγραμμα

23 Οκτωβρίου 1999, Αίγιο
26 - 27 Μαΐου 2001, Γύθειο
5 Μαΐου 2007, Ναύπλιο